Jak zrušit prolongaci pojištění?

Samotné pojištění se zrušit nedá, ukončit je možné prolongaci pojištění.

  1. V sekci Nastavení → Lidé zvolte uživatele, kterému chcete zrušit prolongaci pojištění.
  2. V pravé části obrazovky zvolte záložku Produkty → Cestovní pojištění
  3. Klikněte na tlačítko Ukončit pojištění.
  4. Potvrďte.
  5. Po kliknutí na toto tlačítko se zruší prolongace pojištění.
0