Co mi hradí pojištění léčebných výloh a co pojištění úrazu?

Pojištění léčebných výloh vám zaplatí lékařské péči, kterou kvůli nemoci nebo úrazu musíte vyhledat přímo v zahraničí. Pojištění úrazu vám kryje trvalé následky nebo úmrtí v souvislosti s úrazem, který se stane v zahraničí. Více naleznete ve VOP.

0