Napojení do ostatních účetních systémů

Pokud zatím nemáme přímou integraci na váš účetní program, můžete data importovat přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.

Export dat přes Excel nebo XML

Import dat přes Fidoo API