Jak funguje schvalování ve Fidoo

Proces schvalování ve Fidoo

Po vytvoření výdaje, cesťáku nebo po zaslání žádosti o dobití karty je schvalovatel informován o položce, kterou má schválit následovně: 

Výdaje a cesťáky 

 • Ve webové aplikaci se v sekci Schvalování objeví číslo (počet položek ke schválení).  
 • V mobilní aplikaci budete informováni podle nastavení vašich notifikací. 

Žádost o dobití karty

 • Ve webové aplikaci se v sekci Schvalování objeví číslo (počet položek ke schválení).
 • Mobilní aplikace vás upozorní notifikací ihned po odeslání žádosti o dobití. 

Kdo je schvalovatel

 • Schvalovatel je uživatel aplikace, který schvaluje žádosti o dobití karty, výdaje a/nebo cesťáky jemu odeslané.  
 • Ve chvíli, kdy se stanete schvalovatelem, se vám v aplikaci otevře nová sekce nazvaná Týmové finance. V této sekci se zobrazují karty, výdaje a/nebo cesťáky všech uživatelů, jichž jste schvalovatelem. 

Hierarchie schvalování

Hierarchie schvalování ve Fidoo

Schvalování na úrovni firmy

 • Jedná se o nejobecnější formu schvalování, kdy je nastaven stejný schvalovatel pro všechny uživatele.

Schvalování na úrovni týmu

 • Uživatel zvolený jako manažer týmu vidí výdaje členů týmu a zpravidla se stává jejich schvalovatelem.

Schvalování na úrovni projektu

 • U každého projektu, který je zadaný vaplikaci, je určeno, kdo je jeho schvalovatelem. Uživatel při zadání projektu do výdaje nebo cesťáku určuje, komu budou odeslány ke schválení.

Individuální schvalování

 • Každý uživatel má nastaveného svého schvalovatele, avšak při volbě projektového schvalování nelze individuální nastavení aplikovat pro schválení výdajů a cesťáků.

Schvalování a zamítnutí výdajů

Schvalování výdajů

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
 2. Klikněte na název výdaje a zkontrolujte jej, případně upravte.
 3. Zvolte Schválit výdaj v detailu výdaje.
 4. Hromadné schválení  – zaškrtněte výdaje, které chcete schválit, buď jednotlivě, nebo hromadně:
  a. Jednotlivě – okénko vpravo u každého výdaje
  b. Hromadně – okénko vpravo nad všemi výdaji

 5. Zvolte Schválit vybrané (vpravo dole) a potvrďte tlačítkem Schválit položky


Mobilní aplikace

Schválení výdaje
Přehrát video
 1. Spodní menu – Schvalování – záložka Výdaje.
 2. Klikněte na výdaj, který chcete schválit.
 3. V případě potřeby zvolte Upravit, upravte údaje a Uložte.
 4. Zvolte Schválit a Potvrďte.

Zamítnutí výdajů

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
 2. Klikněte na název výdaje a zkontrolujte jej.
 3. Zvolte Zamítnou výdaj v detailu výdaje.
 4. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout
 5. U Hromadné schválení zaškrtněte výdaje, které chcete zamítnout, buď jednotlivě, nebo hromadně:
  a. Jednotlivě – okénko vpravo u každého výdaje
  b. Hromadně – okénko vpravo nad všemi výdaji

 6. Zvolte Zamítnout vybrané (vpravo dole).
 7. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout položky


Mobilní aplikace

Zamítnutí výdaje
Přehrát video
 1. Spodní menu – Schvalování – záložka Výdaje.
 2. Klikněte na výdaj a zadejte Zamítnout.
 3. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Výdaj se vrátí uživateli k další úpravě. Zároveň uživatel obdrží e-mail, kde je uvedený důvod zamítnutí.

Schvalování a zamítnutí cesťáků

Schvalování cesťáků

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
 2. Klikněte na název cesťáku a zkontrolujte jej.
 3. Klikněte na Schválit  žádost/zprávu v detailu cesťáku.
 4. V případě Hromadného schválení zaškrtněte cesťáky a k nim připojené výdaje, které chcete schválit (okénko vpravo u každé položky).

 5. Zvolte Schválit vybrané (vpravo dole) a potvrďte tlačítkem Schválit položky.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Schvalování – záložka Cesťáky.
 2. Klikněte na cesťák, který chcete schválit a zkontrolujte ho.
 3. Zvolte Schválit a Potvrďte a Zavřete.

Zamítnutí cesťáků

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Výdaje a cesťáky – klikněte na osobu, kterou chcete schválit. 
 2. Klikněte na název cesťáku a zkontrolujte jej.
 3. Klikněte na Zamítnout  žádost/zprávu v detailu cesťáku.
 4. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.
 5. V případě Hromadného schválení zaškrtněte cesťáky a k nim připojené výdaje, které chcete zamítnout (okénko vpravo u každé položky).

 6. Zvolte Zamítnout vybrané (vpravo dole).
 7. Uveďte důvod a zvolte Zamítnout položky.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Schvalování – záložka Cesťáky.
 2. Klikněte na cesťák a zadejte Zamítnout..
 3. Vyplňte důvod a zvolte Zamítnout.

Ano částečně. Na dolní liště v sekci Schvalování zvolte záložku Cesťáky. Rozklikněte detail cesťáku, ze kterého jej můžete schválit nebo zamítnout.

V seznamu cesťáků však najdete pouze ty zprávy, které mají všechny připojené výdaje ve stavu Ke schválení. Ostatní zprávy najdete pouze ve webové aplikaci. 

V případě nastavení projektového schvalování lze cesťáky schválit pouze ve webové aplikaci.

Schvalování a zamítnutí žádosti o dobití karty

Schvalování žádosti o dobití karty

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Dobití karet – klikněte na kartu, kterou chcete schválit. 
 2. Zvolte Schválit (vpravo dole).


Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Schvalování  záložka Dobití – klikněte na kartu, kterou chcete schválit.
 2. Zvolte Schválit a Zavřete.

Zamítnutí žádosti o dobití karty

Webová aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Dobití karet – klikněte na kartu, kterou chcete zamítnout. 
 2. Zvolte Zamítnout (vpravo dole).
 3. Uveďte důvod a Potvrďte.


Mobilní aplikace

 1. Sekce Schvalování  záložka Dobití – klikněte na kartu, kterou chcete zamítnout. 
 2. Zvolte Zamítnout.
 3. Uveďte důvod a zvolte Zamítnout.