Co je analýza integrační připravenosti?

Jedná se o hodinovou online konzultaci, na které s Vámi projdeme nejdůležitější oblasti, které ovlivňují integraci Vašeho systému s Fidoo.

Definice služby

Jak analýza probíhá

V rámci online konzultace společně nahlédneme do vašeho účetního programu, zkontrolujeme nastavení, prodiskutujeme účetní postupy a zhodnotíme, zda a za jakých podmínek jste na integraci s Fidoo připraveni.

Posouzení systému k integraci

Analýza systému (účetního, ERP, mzdového systému atd.) a jeho technických a bezpečnostních parametrů a možností v kontextu integrace.

Analýza nastavení systému pro účely integrace

Prověření nastavení importních konfigurací, číselných řad, nastavení číselníků, pravidel pro doplňování informací, bezpečnostních omezení apod.

Analýza účetních metod pro práci s doklady

Analýza pravidel, postupů a metod používaných pro zaúčtování bankovních výpisů, závazků, přijatých faktur, pokladních dokladů apod.

Zhodnocení připravenosti na integraci

Celkově zhodnotíme připravenost systému a podniku na integraci s Fidoo. Pro nalezené překážky dáme doporučení, jak je odstranit.

Účetní systémy

Kompatibilní účetní systémy

V současnosti jsme schopni službu analýzy připravenosti na integraci s Fidoo provádět s následujícími systémy.

Předpoklady k realizaci

Jaké jsou předpoklady k realizaci služby

Online meeting

Budete potřebovat počítač připravený pro video meeting (s mikrofonem, kamerou, možností sdílení obrazovky a ideálně
i s ovládáním plochy na dálku).

Přístupová práva

Je potřeba mít administrátorská práva do svého integrovaného systému (např. účetního), abychom v něm mohli procházet všemi konfiguracemi a nastaveními.

Účetnictví

Budeme se s vámi chtít bavit o tom, jak se mají ve vašem účetnictví zpracovávat účetní podklady z Fidoo (Bankovní doklady, Pokladní doklady, Faktury přijaté, Závazky apod.).

Integrovaný systém

Provedeme analýzu vašeho systému určeného k integraci s Fidoo (nejčastěji účetní systém). Budeme chtít znát jeho verzi, nastavení, zakoupené moduly apod.

Zabezpečení

Budeme se společně bavit o pravidlech a restrikcích v zabezpečení, které máte ve vaší společnosti nebo které vám např. nařizuje mateřská společnost.

Ostatní otázky

Máte-li k integraci další otázky nebo chcete rozptýlit případné obavy, připravte si je k diskusi při naší analýze. 

Vymezení zodpovědnosti

Vymezení odpovědnosti

Fidoo pro analýzu garantuje dodání odborníků se znalostí prostředí Fidoo, jeho integračních možností, doporučených účetních principů používaných při zpracování dokladů z Fidoo a potřebných integračních nastavení v kompatibilních systémech. V některých případech však Fidoo nemůže garantovat proveditelnost integrace.

Specifické nastavení

V rámci analýzy můžeme přijít na to, že váš účetní systém máte nastaven způsobem neslučitelným s funkcí integrace. Pokud si takové nastavení budete přát zachovat, integrace s Fidoo pak nebude možná.

Účetní metody

Vaše účetní metody nemusí být slučitelné se způsobem, jakým pracuje Fidoo s účetními doklady, a jak připravuje výstupy. Pokud budete trvat na jejich zachování, integrace s Fidoo  nebude možná.

Bezpečností omezení

Vaše firemní zabezpečení může být nastaveno způsobem, který vylučuje integraci vašeho systému na sytém Fidoo. Pokud budete trvat ne jeho zachování, pak integrace s Fidoo bohužel nebude možná.

Technické vybavení

Vaše firemní technologické prostředky nemusí umožňovat integraci s Fidoo (např. uzavřená firemní síť bez přístupu k internetu). Pokud budete trvat na jejich zachování, pak integrace s Fidoo nebude možná.

Cena služby

První konzultace pro klienty Fidoo (v délce cca 60 minut)

0 Kč / hod

Druhá a každá další konzultace

1 500 Kč / hod

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak objednat

Napište nám

Zavolejte nám

+420 290 290 290​

(Po – Pá: 9.00 – 17.00)

Vaše objednávka bude zaznamenána a předána k domluvě termínu konzultace.

Co se dá konkrétně vyřešit ve specifických oborech

Personální agentury >

Stavebnictví >

Logistika >

Filmové a jiné produkce >

Informační technologie >